همایش سال ۹۶

همایش بازاریابی نوین با محوریت بازاریابی دیجیتالی

اگربخشی از کسب وکار شما در بستر اینترنت نباشد

آن کسب و کار دیگروجود نخواهد داشت

“بیل گیتس”

:مقدمه

 ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ، ﻋﺼﺮ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ را در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي و  دوام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ، در این راستا ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. زیرا قدرت کانال‌ها و رسانه‌های دیجیتالی به حدی رسیده است که مردم اطلاعات مربوط به زندگی روزمره و حتی خرید خود را از این طریق دنبال می کنند. نکته قابل توجه در این میان افزایش تمایلات مشتریان برای کسب اطلاعات پیش از خرید است. تحقیقات نشان می‌دهد در آینده بیش از ۷۰ درصد تحقیقات و مطالعات مشتریان، قبل از حضور در محل خرید و یا درخواست خدمات انجام خواهد گرفت. چنین وضعیتی می تواند باعث خشنودی و یا نا امیدی صاحبان کسب و کارها و شرکت‌های تجاری گردد. حضور مناسب و حساب شده در فضای بازاریابی دیجیتال توسط یک مدیر سبب جذب مشتریان بالقوه بیشتری برای وی و کسب و کارش خواهد شد. از طرف مقابل در صورت عدم آمادگی و یا نداشتن برنامه ریزی مناسب، عرصه را برای رقیبان خود بازخواهند گذاشت.

.همایش ” بازاریابی نوین با رویکرد بازاریابی دیجیتالی “  با هدف و راهبردهای ذیل به بررسی این مفاهیم می­پردازد

:هدف

شناخت ابعاد کاربردی بازاریابی دیجیتالی به منظور توسعه بازار هدف و افزایش فروش

 

 :راهبردها

آشنایی با مفهوم بازاریابی دیجیتالی ،تاریخچه و روندها

(…معرفی مدلهای نوین بازاریابی دیجیتالی(بازاریابی عصبی،بازاریابی محتوا و

تبیین نقش شبکه های اجتماعی در معرفی محصولات جدید و افزایش سهم بازار

معرفی جایگاه اپلیکیشن ها درتوسعه بازاریابی دیجیتالی

شناسایی چالش های پیش رو در استفاده موثر صنایع کشور از بازاریابی دیجیتالی

(…آینده بازاریابی دیجیتال در توسعه کسب وکارهای نوین(هوش مصنوعی و

نقش اپراتورها در اعتلای بازاریابی دیجیتالی در ایران

تأثیر بازاریابی دیجیتال بر برندسازی شهرها و گردشگری

:محور های اصلی همایش

سخنرانی مقامات و مسئولین

سخنرانی اساتید همایش

سخنرانی صاحبان و مدیران واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی

پنل­های تخصصی

: مخاطبین

نهادهای سیاست گذاری و اجرایی کشور

مدیران و کارشناسان مجموعه­های مختلف تولیدی، صنعتی و بازرگانی کشور

رؤسا و مدیران انجمن­ها ، اتحادیه­ها و سندیکاهای فعال کشور

(…وزارتخانه­های مرتبط ( علوم و تحقیقات، آموزش و پرورش و

دانشگاهها ، مؤسسات پژوهشی و آموزشی، انجمن­های علمی و نهادهای ذیربط

شرکت های فعال در عرصه بازاریابی دیجیتال و اصحاب رسانه

: میهمانان

مقامات و مسئولین

فعالین اقتصادی

انجمن­ها، اتحادیه­ها و سندیکاهای فعال کشور

اساتید دانشگاهها­، دانشجویان و صاحب نظران عرصه علم وصنعت

اصحاب رسانه و خبرنگاران

زمان برگزاری  :  پنج شنبه 23/09/1396 از ساعت 08:30 الی 14:00

محل برگزاری  :  مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما   سالن خواجه نصیر

شورای سیاست گذاری

دکتر تقی زاده

دکتر تقی زاده

دکتر داداشیان

دکتر داداشیان

دکتر سلیمانی

دکتر سلیمانی

دکتر صادق زاده

دکترصادق زاده

دکتر صائمیان

دکتر صائمیان

دکتر مالکی

دکتر مالکی

مهندس آبایی

مهندس آبایی

مهندس خالقی

مهندس خالقی

مهندس سلجوقی

مهندس سلجوقی

مهندس مبین

مهندس مبین

نسرین اکیری

نسرین اکبری

سخنرانان

آیت حسینی

آیت حسینی

دکتر سینا تقی زاده

دکتر سینا تقی زاده

دکتر غلامرضا سلیمانی

دکتر غلامرضا سلیمانی

دکتر محمد حسین مهریزدان

دکتر محمد حسین مهریزدان

سید عبدالوهاب سهل آبادی

سید عبدالوهاب سهل آبادی

مایکل لی اندر

مایکل لی اندر

مهندس محمد صادق مالکی

مهندس محمد صادق مالکی

سخنرانان پنل

جلال روحانی

جلال روحانی

حسین وحدانی

حسین وحدانی

دکتر روبن غنی پور

دکتر روبن غنی پور

فرزاد عباسی

فرزاد عباسی

مجید کثیری

مجید کثیری

حامیان معنوی

حامیان مالی

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه